Geológia a prieskum

Zodpovedný člen predsedníctva:

doc. Mgr. Peter Uhlík, PhD.

Vedecko-výskumné organizácie:

Ústav Geovied, Fakulta BERG, Technická univerzita v Košiciach

Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského Bratislava

Geologický ústav SAV Bratislava

VRP ZaSS, Technická univerzita v Košiciach


Podnikateľské subjekty:

Nafta, a.s. Bratislava


NTP VVIS

Němcovej 32

04001 Košice

+421 55602 2478

ntpvvis@ntpvvis.sk

Info