Geológia a prieskum

Podnikateľské subjekty:

Nafta, a.s. Bratislava

Člen predsedníctva –  Ing. Jozef Levoča

 

Vedecko-výskumné organizácie:

Ústav Geovied, Fakulta BERG, Technická univerzita v Košiciach

Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského Bratislava

Geologický ústav SAV Bratislava

Člen predsedníctva – prof. Ing. Juraj Janočko, CSc., Dr. Scient.