Recyklácia a substitúcia

Podnikateľské subjekty:

Confal, a.s. Slovenská Ľupča

Delta Green Energy, s.r.o. Trnava

EcoGlobal, s.r.o. Moldava nad Bodvou

eM Trade, a.s. Ladomerská Vieska

Člen predsedníctva je – Branislav Petro

 

Vedecko-výskumné organizácie:

VRP ZaSS, Fakulta BERG, Technická univerzita v Košiciach

Katedra neželezných kovov a spracovania odpadu HF Technická univerzita v Košiciach

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV Bratislava

Člen predsedníctva – prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.