Ťažba surovín

Podnikateľské subjekty:

SMZ, a.s. Jelšava

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Prievidza

GENES, a.s. Hnúšťa

Nafta, a.s. Bratislava

SLOVMAG, a.s. Lubeník

Člen predsedníctva – Ing. Karsten Ivan

 

Vedecko-výskumné organizácie:

Ústav geotechniky SAV Košice

Ústav podnikania a manažmentu, Fakulta BERG, Technická univerzita v Košiciach

VRP ZaSS, Fakulta BERG, Technická univerzita v Košiciach

Člen predsedníctva – prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.