Ťažba surovín

Zodpovedný člen predsedníctva:

Ing. Karsten Ivan

Vedecko-výskumné organizácie:

Ústav geotechniky SAV Košice

Ústav podnikania a manažmentu,

Fakulta BERG, Technická univerzita v Košiciach

VRP ZaSS, Fakulta BERG, Technická univerzita v Košiciach


Podnikateľské subjekty:

SMZ, a.s. Jelšava

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Prievidza

GENES, a.s. Hnúšťa

Nafta, a.s. Bratislava

SLOVMAG, a.s. Lubeník


NTP VVIS

Němcovej 32

04001 Košice

+421 55602 2478

ntpvvis@ntpvvis.sk

Info