Spracovanie surovín

Podnikateľské subjekty:

SMZ, a.s. Jelšava

VUM, a.s. Žiar nad Hronom

GENES, a.s. Hnúšťa

SLOVMAG, a.s. Lubeník

Člen predsedníctva – pán Marián Závodný

 

Vedecko-výskumné organizácie:

VRP ZaSS, Fakulta BERG, Technická univerzita v Košiciach

Ústav geotechniky SAV Košice

Ústav podnikania a manažmentu, Fakulta BERG, Technická univerzita v Košiciach

Člen predsedníctva – Ing. Slavomír Hredzák, PhD.