Spracovanie surovín

ZODPOVEDNÝ ČLEN PREDSEDNÍCTVA:

Marian Závodný

Vedecko-výskumné organizácie:

Ústav geotechniky SAV Košice

Ústav podnikania a manažmentu,

Fakulta BERG, Technická univerzita v Košiciach

VRP ZaSS, Fakulta BERG, Technická univerzita v Košiciach


Podnikateľské subjekty:

SMZ, a.s. Jelšava

VUM, a.s. Žiar nad Hronom

GENES, a.s. Hnúšťa

SLOVMAG, a.s. Lubeník


NTP VVIS

Němcovej 32

04001 Košice

+421 55602 2478

ntpvvis@ntpvvis.sk

Info