Metalurgia

Podnikateľské subjekty:

OFZ, a.s. Istebné

Člen predsedníctva – Ing. Branislav Klocok

 

Vedecko-výskumné organizácie:

VRP ZaSS, Fakulta BERG, Technická univerzita v Košiciach

Katedra metalurgie železa a zlievarenstva, Hutnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach

Ústav materiálového výskumu SAV Košice

Člen predsedníctva – doc. Ing. Jaroslav Legemza, PhD.