Zabezpečenie a servis

ZODPOVEDNÝ ČLEN PREDSEDNÍCTVA:

Jozef Sýkora

Vedecko-výskumné organizácie:

Katedra Keramiky Hutnícka fakulta Technická univerzita v Košiciach

VRP ZaSS, Fakulta BERG, Technická univerzita v Košiciach


Podnikateľské subjekty:

CASSPOS a.s. Košice

Koksmont, a.s. Košice

PLYSPO, s.r.o. Rožňava

CCT, s.r.o. Prešov

ATIM, s.r.o. Košice

SPIŠCOL, s.r.o. Spišská Nová Ves

Ekoautomation, s.r.o. Žiar nad Hronom

Montáže Trenčín, a.s.

SMZ, a.s. Jelšava

Slovakia Supercomputers, s.r.o. Košice

HGS, s.r.o. Rožňava

Intocast Slovakia, a.s. Košice

Termoreg, s.r.o. Bratislava

GENES, a.s. Hnúšťa


NTP VVIS

Němcovej 32

04001 Košice

+421 55602 2478

ntpvvis@ntpvvis.sk

Info