Aktuálne podujatia

Horizont Európa

Pracovné programy Horizontu Európa

Základné informácie
Základné prílohy

Národné výzvy

Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Ruskej federácii
Otvorená verejná výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu „Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji“
Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2021
 
Operačný program kvalita životného prostredia
70. výzva zameraná na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov
67. výzva  zameraná na podporu budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy
65. výzva zameraná na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií ako aj vypracovanie metodík na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dotácie na podporu inovatívnych projektov v Slovenskej republike v oblasti experimentálneho vývoja a inovácií  uplatniteľných v praxi.

Výzvy EÚ

Horizont Európa
Udržateľné spracovanie, rafinácia a recyklácia surovín
Udržateľná a inovatívna baňa budúcnosti

NTP VVIS

Němcovej 32

04001 Košice

+421 55602 2478

ntpvvis@ntpvvis.sk

Info