Členovia

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

tuke Technická univerzita v Košiciach Vývojovo-realizačné pracovisko ZaSS fakulta BERG
fberg Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
umet Ústav metalurgie, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie katedra_nezeleznych_kovov Ústav recyklačných technológií, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

unkonba Univerzita Komenského v Bratislave logoPriF95exp5 Katedra ložiskovej geológie, Prírodovedecká fakulta

PRACOVISKÁ SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

ugt Ústav geotechniky SAV Košice umv Ústav materiálového výskumu SAV Košice
guSAV Ústav vied o Zemi  SAV Bratislava  umms Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV Bratislava

PODNIKATEĽSKÁ PRAX

smz Slovenské magnezitové závody, a.s., Jelšava genes Gemerská nerudná spoločnosť, a. s. Hnúšťa
 vum VUM, a.s., Žiar nad Hronom atim ATIM, s.r.o. Košice
imgres Geodeticca, s.r.o. Košice hgs Hornogemerská spoločnosť, s.r.o. Rožňava

logo
 ECO Global, s.r.o.  Moldava nad Bodvou spiscol Spišcol, s.r.o. Spišská Nová Ves
casspos Casspos a.s. Košice montazetrencin Montáže Trenčín a.s. Trenčín
confal Confal, a.s. Slovenská Ľupča koksmont KOKSMONT a.s. Košice
 wiema Wiema, s.r.o. eko EKO AUTOMATION s.r.o. Žiar nad Hronom
dge Delta Green Energy, s.r.o. Trnava nafta Nafta, a.s. Bratislava
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Prievidza ofz OFZ, a.s. Istebné
inc Intocast Slovakia, a.s. Košice  slovakiatrade-sk-mini ELGEO – Trading, s.r.o.
kazak  Kazak, s.r.o. geo GEOtest Bratislava, s.r.o.
logo_web Green View, s.r.o. Bratislava strkopiesky   Tomáš Juhász – Štrkopiesky
search  Slovenské združenie výrobcov kameniva HC_Logistik  HC Logistik, s.r.o. Bratislava