Členovia NTP VVIS

Univerzitné pracoviská

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií 

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií 

Vývojovo-realizačné pracovisko ZaSS

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

Ústav metalurgie

Ústav recyklačných technológií

 

Univerzita Komenského v Bratislave

 

Katedra ložiskovej geológie

Pracoviská Slovenskej akadémie vied

Ústav geotechniky SAV

 

Ústav materiálového výskumu SAV

Ústav materiálov a mechaniky kovov SAV

Ústav vied o Zemi SAV

Podnikateľská prax

VUM, a.s.

Geodeticca s.r.o.

Casspos, a.s.

EKO AUTOMATION

 ECO – GLOBAL s r.o.

OFZ, a.s.

Kazak, s.r.o.

Gemerská nerudná spoločnosť, a.s.

Geotest, s.r.o.

Slovenské združenie výrobcov kameniva

Confal, a.s.

SMZ, a.s. Jelšava

Hornogemerská spoločnosť

Nafta, a.s.

Montáže Trenčín, a.s.

HBP, a.s.

Greenview, s.r.o.

Štrkopiesky

HC Logistik, s.r.o.

Spišcol, s.r.o.

Wiema, s.r.o.

Elgeo – Trading, s.r.o.

Koksmont, a.s.

Delta Green Energy, s.r.o.

ATIM, s.r.o.

NTP VVIS

Němcovej 32

04001 Košice

+421 55602 2478

ntpvvis@ntpvvis.sk

Info