• Technická univerzita v Košiciach
 • SMZ, a.s. Jelšava
 • Ústav geotechniky SAV v Košiciach
 • VUM, a.s. Žiar nad Hronom
 • Confal, a.s. Slovenská Ľupča
 • Computer Control Technology s.r.o. Prešov
 • Gemerská nerudná spoločnosť, a.s. Hnúšťa
 • ATIM, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
 • PLYSPO s.r.o. Rožňava
 • SPIŠCOL s.r.o. Spišská Nová ves
 • Hornogemerská spoločnosť, s.r.o. Rožňava
 • MONTÁŽE Trenčín a.s.
 • CASSPOS, a.s. Košice
 • KOKSMONT, a.s. Košice
 • Slovakia Supercomputers s.r.o. Košice
 • DELTA GREEN ENERGY, s.r.o. Trnava
 • EKO AUTOMATION, s.r.o. Žiar nad Hronom