Zabezpečenie a servis

Podnikateľské subjekty:

CASSPOS a.s. Košice

Koksmont, a.s. Košice

PLYSPO, s.r.o. Rožňava

CCT, s.r.o. Prešov

ATIM, s.r.o. Košice

SPIŠCOL, s.r.o. Spišská Nová Ves

Ekoautomation, s.r.o. Žiar nad Hronom

Montáže Trenčín, a.s.

Slovakia Supercomputers, s.r.o. Košice

HGS, s.r.o. Rožňava

Intocast Slovakia, a.s. Košice

Termoreg, s.r.o. Bratislava

Člen predsedníctva – Ing. Ladislav Drábik, PhD.

 

Vedecko-výskumné organizácie:

VRP ZaSS, Fakulta BERG, Technická univerzita v Košiciach

Katedra Keramiky Hutnícka fakulta Technická univerzita v Košiciach

Člen predsedníctva – prof. Ing. Pavel Raschman, CSc.